contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Amdano

Amdano Olion Byw

Olion Byw yw Lucy Rivers a Dan Lawrence, yn cyfuno ffidil, gitâr, mandolin a llais.  Mae eu trefniannau cyffrous o alawon a chaneuon draddodiadol Cymraeg wedi eu britho gan gyfansoddiadau gwreiddiol, sy'n tynnu yn aml ar ddylanwadau rŵts a gwerin rhyngwladiol.

Cwrddodd Lucy (merch fferm o'r Fenni) a Dan (mab siop gerdd Aberystwyth) yng Nghaerdydd deuddeg mlynedd yn ôl tra'n gweithio ar gynhyrchiadau theatr.  Mae'r ddau'n dal i weithio'n gyson o fewn y maes theatr yn ysgrifennu, cyfansoddi a perfformio yn reolaidd. Mae gan Lucy cwmni cynhyrchu ei hunain, Gagglebabble a Dan yn rhedeg stiwdio recordio ei hunain, Seindon.

Ers ffurfio yn 2010 mae nhw wedi bod yn brysur ar y sîn gwerin De Cymru ac ymestyn maent yn bellach bob blwyddyn. Gwelodd 2014 hwy yn cyrraedd Kolkata yn India, Kansas City yn yr Unol Dalaethau, Lorient yn Llydaw.... a Birmingham.

Mae gan Olion Byw dau CD ar gael, Hen Bethau Newydd (2012) a Mudo (2014). Gallwch chi wrando, lawrlwytho neu archebu CD drwy'r post o'r ardal siop ar y wefan hon.