contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

bListen.jpg

Gwrando

Gwrandewch i Olion Byw

Mudo/Migrating     (2014)

gan Olion Byw

Dyma dri trac o'r albwm newydd.  Mae'r traciau i gyd ar gael i wrando arnynt yn llawn yn y siop.  Neu, wrth gwrs, cewch chi brynnu nhw drwy lawrlwytho neu archebu cd.


Hen Bethau Newydd    (2012)

gan Olion Byw 

Dyma drac o'r albwm cyntaf.  Mae hon ar gael hefyd yn y siop.