contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

bHome.jpg

Hafan

“Imaginative, constructive and fresh as the morning dew…all well-known songs and tunes, but transformed into new culture by sparkling arrangements…lock the door, shut the curtains, because I want to listen!”

Adolygiad o Hen Bethau Newydd by Mick Tems, Folkwales Online Magazine, Mawrth 2012


Mae nerth Olion Byw yn gorwedd yn eu trefniannau a’u natur cerddorol. Maent yn llwyddo dal hanfod cerddoriaeth a chaneuon traddodiadol Cymraeg a’u cyfleu mewn ffordd ffres, newydd a byw. Gan gymeryd dylanwadau o gerddoriaeth ‘byd’, ‘rŵts’ a gwerin cyfoes a thra’n aros yn dryw i’r ffurf meant yn creu awyrgylch hudolus- cywrain eto’n syml, cyfoes eto’n draddodiadol. Hen gerddoriaeth ar ei newydd wedd.